La base entapissada, al ser rígida, dota de major fermesa al matalàs. Si el nucli del teu matalàs és d’escumació, visco o làtex és molt recomanable que l’entapissat sigui transpirable; si és de molles, no és tan necessari.