El farciment amb ploma aconsegueix un coixí lleuger perquè dormis com en un núvol. La millor solució perquè mantinguis una correcta posició del coll sense exercir pressió.