CONDICIONS 30 NITS DE PROVA

Botigues Horizzontal ofereix a tots els seus clients comprovar amb tota seguretat que els matalassos que han sigut comprats al seu establiment s’adapten a les sensacions esperades.

En cas de no acostumar-se a les sensacions d’aquest nou matalàs, el client podrà optar al canvi de producte. La devolució estarà subjecte a canvi per qualsevol altre matalàs de la gama de productes de l’establiment. En cas d’escollir un matalàs de preu inferior al matalàs comprat, s’obrirà un compte al seu favor, amb vigència d’un any, pel seu ús a la compra de qualsevol producte de la botiga. En cas d’escollir un matalàs de preu superior al matalàs comprat en primer lloc i que es retorna, es tindrà d’abonar la diferencia.

Per acollir-se a aquesta campanya hem de seguir el següent protocol:

  • El matalàs haurà d’haver estat abonat en la seva totalitat en el moment de compra o entrega del matalàs.
  • És imprescindible presentar factura de la compra del producte degudament segellada per la botiga.
  • Cobrar i facturar la garantia de satisfacció al client (90 euros) on s’inclouen les despeses de transport i retirada del producte.
  • El canvi de producte es farà al domicili del client, juntament amb l’entrega del nou producte.

És condició per recollir el matalàs el seu perfecte estat, sense taques, rascades, trencaments, cops, enfonsaments ni olors.

Els canvis només es podran fer a la mateixa botiga on es va comprar el producte que es solicita canviar.