L’estructura de la molla ensacada ofereix, a més de tots els avantatges de la molla, independència de jaços per cada dorment, de manera que si algú es mou en un costat, el moviment no afecta en l’altre.